top of page

Ochranná známka

OA

Název RE.ZA a grafické logo RE.ZA selfish jsou ochrannými známkami zaregistrované

u Úřadu průmyslového vlastnictví, jejichž jediným výlučným vlastníkem je Tereza Zimová.

bottom of page